Management
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Management
Management

Autoři

Marek Vlček

ISBN

978-80-88418-22-1

Anotace

Smyslem výuky managementu je pochopit charakter teorie fungování organizace, chování lidí v organizaci, principy motivování, utváření požadované kvalifikační struktury a vytvoření pracovních a sociálních předpokladů k výkonu jednotlivých profesí. Hlavním cílem modulu je pochopit důležitost řízení lidských zdrojů v rámci daného prostředí a potřeb organizace, naučit se prosazovat změny pro udržení konkurenceschopnosti firmy, hospodařit s časem a umět předávat znalosti a dovednosti mezi pracovníky. Řízení lidských zdrojů je naplňováno všemi manažerskými funkcemi: plánováním, organizováním, personalistikou, vedením a kontrolováním, vedoucími k posílení účinnosti a efektivity firemního managementu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory