Německý jazyk všeobecný VOV odbornost 65
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Německý jazyk všeobecný VOV odbornost 65
Německý jazyk všeobecný VOV odbornost 65

Autoři

Alena Formanová

ISBN

978-80-88418-56-6

Anotace

Tento materiál seznamuje čtenáře se základními ekonomickými pojmy, všeobecnou slovní zásobou z oblasti marketingu, a managementu. Dále se zabývá způsoby placení v cestovním ruchu a základy obchodní korespondence podle DIN 5008.Dieses Material macht die Leser mit den Grundlagen wirtschaftlichen Handelns, Marketings und Managements bekannt. Weiter werden Zahlungsformen im Fremdenverkehr sowie Theorie und sinnvolle Tipps zur Geschäftskorrespondenz nach DIN 5008 genannt.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory