Základy práce na sociálních sítích a jejich využití v podnikání se zaměřením na Facebook
Základy práce na sociálních sítích a jejich využití v podnikání se zaměřením na Facebook

Autoři

Markéta Foktová

Anotace

Výukový materiál se zabývá sociálními sítěmi z hlediska způsobů komunikace jejich uživatelů, plánování komunikace, využití sociálních sítí pro firemní komunikaci i vytváření reklamních kampaní tak, aby měly odpovídající dosah a účinnost. Součástí materiálu jsou i kapitoly o současných trendech na sociálních sítích a rizicích, které při jejich používání hrozí. Materiál je vypracovaný se zvýšeným zřetelem na sociální síť Facebook.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

20

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory