Organizační řízení
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Organizační řízení
Organizační řízení

Autoři

Ing. Lenka Maršíková

ISBN

978-80-88418-24-5

Anotace

Výukový materiál s názvem Organizační řízení je vzdělávací oporou pro téma management. V současné době náročného konkurenčního boje je organizování jedním z důležitých nástrojů manažera. Při využití dobrého vzorce organizování často dochází k synergickému efektu, který je popsán tak, že jedna plus jedna jsou tři. Úkolem každého tvůrce organizační struktury je nastavit privilegia managementu, ale i výkonné složky podniku tak, aby bylo dosaženo maximálních výsledků při využití minimálních zdrojů. Oporou těchto manažerských rozhodnutí je znalost personálního managementu, druhů organizačních struktur nebo častých chyb při organizování. Tyto všechny problematiky, a ještě další, jsou obsaženy v tomto studijním materiálu tak, aby organizování bylo pochopeno jako komplexní činnost, jež je provázaná s každou úrovní řízení firmy. Organizování není jen činnost managementu, je to proces, kterým se plní strategické cíle.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory