Edukace v praxi nutričního terapeuta
rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Edukace v praxi nutričního terapeuta
Edukace v praxi nutričního terapeuta

Autoři

Mgr. Jana Eliášová, Mgr. Marie Martiňáková

Anotace

Studijní text je koncipován jako materiál, který shrnuje základní informace z oblasti edukační činnosti nutričního terapeuta s cílem využít je v praxi. V textu jsou vymezeny základní pojmy, obsahuje průřez jednotlivými složkami edukačního procesu, jehož nedílnou součástí jsou i znalosti a dovednosti základů motivace a komunikace jedince. Nabízí i několik návrhů edukačních plánů, zaměřených na oblast výživy, které mají sloužit jako inspirace k tvorbě plánů vlastních. Pro pochopení všech zákonitostí je nezbytné další prohlubující studium této problematiky i z jiných literárních zdrojů z psychologie, pedagogiky a sociologie.„Pacient se může léčit sám. Jen ho to musí nejprve někdo naučit.“

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory