Absolventská práce – především jako vzdělávací (nikoli zkušební) nástroj – aneb komplexní metodický koncept pedagogického přístupu – část II.
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Absolventská práce – především jako vzdělávací (nikoli zkušební) nástroj – aneb komplexní metodický koncept pedagogického přístupu – část II.
Absolventská práce – především jako vzdělávací (nikoli zkušební) nástroj – aneb komplexní metodický koncept pedagogického přístupu – část II.

Autoři

František Francírek

Anotace

Publikace se věnuje problematice dosud nedoceněného významu absolventských prací, především tedy přetrvávající pedagogické nesourodosti a nepropojenosti všech jejich etap – výuky v rámci absolventského semináře (a jejím hodnocením), obsahu praxe (a jejím hodnocením) a tvorby absolventské práce spolu s jejím vedením (a jejich hodnocením vedoucím, oponentem i komisí). Každá z těchto etap existuje a funguje spíše autonomně a nezajišťuje tak proto základní předpoklad vzdělání – porozumění podstatě, smyslu a kontinuu učebního procesu ze strany studenta. V rámci jedné školy často chybí jednotná metodika, která by tyto jednotlivé etapy žádoucím způsobem koordinovala a provazovala. Výukový i studijní potenciál pedagogů i studentů je takto nevědomě prohospodařen, a to ke zjevnému úkoru obou stran. Publikace přináší praktické postřehy, návody i metodické formáty k okamžité aplikaci do učebního procesu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory