Time management
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Time management
Time management

Autoři

Mgr. Ing. Jana Gabčanová

ISBN

978-80-88418-37-5

Anotace

Výukový materiál Time management poskytuje ucelené informace o efektivních způsobech nakládání s časem, o faktorech, které plánování činností ovlivňují, narušují i zefektivňují. Každý člověk moderní doby bojuje s pocitem nedostatku času. Toto skriptum ukazuje možné příčiny, představuje pravidla správného plánování, nastiňuje příčiny neúspěchu a zároveň možnosti, jak s tímto neduhem bojovat. Pomocí správné analýzy a plánování časového rozvržení činností může student i manažer dosáhnout větších úspěchů s menším časovým vytížením a zároveň zmírnit stres a frustraci plynoucí z nedostatku času.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory