Sociální psychologie 1
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální psychologie 1
Sociální psychologie 1

Autoři

RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Anotace

V průběhu kurzu se studenti seznámí s podstatou procesu socializace člověka a formami sociálního učení. Dále se dozví základní informace o sociálním poznávání (včetně teorie sociálních schémat, stereotypů a heuristických zkratek), o postojích a způsobech jejich změny, a o mezilidských vztazích – jejich významu pro život člověka, o lásce i konfliktech, lidské spolupráci a soupeření. Posledním tématem kurzu je sociální komunikace – její verbální i neverbální stránka.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

vzniklo za podpory