Firemní komunikace
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Firemní komunikace
Firemní komunikace

Autoři

David Nespěšný

ISBN

978-80-88418-08-5

Anotace

Do rukou se Vám dostává text, který by vám měl pomoci úspěšně projít kurzem komunikace a firemní komunikace. Tento text není v žádném případě vyčerpávající skriptum všech znalostí a poznatků. Spíše si klade za cíl zdůraznit nejdůležitější pasáže této problematiky. Celý kurz je koncipován jako kompilát teoretických poznatků, příkladů z praxe a návrhů postupů pro implementaci efektivní firemní komunikace, včetně zkušenosti autora z firemní sféry.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory