Hodnocení výkonnosti podniku
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Hodnocení výkonnosti podniku
Hodnocení výkonnosti podniku

Autoři

Ing. Lenka Maršíková

ISBN

978-80-88418-13-9

Anotace

Výukový materiál s názvem Hodnocení výkonnosti podniku popisuje obecnou podnikovou strukturu, jež je nezbytná pro zdravý a účinný chod každého ekonomického subjektu. Nutností současné doby je neustálá analýza ekonomické činnosti, jež je spojena s každodenním provozem ekonomického subjektu. Každý majitel, investor nebo správce úvěru potřebuje znát ekonomickou situaci firmy, do které má vložit své finanční prostředky. Je také nutné hodnotit minulost firmy, díky které se dá předpovídat její budoucnost. Pro hodnocení výkonnosti podniku potřebujeme znát ekonomické ukazatele, jako bonitní a bankrotní modely, poměrové ukazatele nebo horizontální a vertikální analýzu, která představuje procentní rozložení aktiv nebo pasiv společnosti. K výpočtům těchto ukazatelů a modelů jsou zpravidla využívány účetní výkazy, které zaznamenávají činnost firmy. Díky těmto výkazům dokážeme nastavit podnikovou činnost tak, aby její výkon byl využit efektivně a hospodárně, aby společnost byla konkurenceschopná a dokázala obstát na náročném trhu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory