Management řízení a kvality
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Management řízení a kvality
Management řízení a kvality

Autoři

Mgr. Barbora Petrášová

Anotace

Tento výukový materiál seznamuje studenty se základy managementu se zvláštním zaměřením na řízení, management změny, time management a personální management. Rozvíjí tato základní teoretická východiska pro oblast zdravotnictví, v rámci kterého popisuje aktuální nástroje řízení kvality zdravotní péče v ČR.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory