Anglický jazyk odborný VOV odbornost 64
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Anglický jazyk odborný VOV odbornost 64
Anglický jazyk odborný VOV odbornost 64

Autoři

Ing. Jindřiška Vitvarová

ISBN

978-80-88418-51-1

Anotace

Učební materiál slouží k osvojení odborných znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost používat odbornou terminologii v oblasti sportovního managementu a ústně i písemně komunikovat o těchto specifických tématech. Materiál bude využíván pro získání mezinárodně používané slovní zásoby v oboru Management sportu a její procvičení formou aktivních prvků. Uživatel bude samostatně pracovat s odborným textem a řešit úlohy k textu se vztahující. S použitím vhodných anglických termínů zvládne popsat obrázek k tématu. Procvičena bude taktéž správná výslovnost.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory