Komunikace
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Komunikace
Komunikace

Autoři

Yvetta Pužejová

Anotace

Učební text poskytne studentům nelékařských oborů základní teoretické informace a návody k získání praktických dovedností, které využijí v osobním a profesním životě při interpersonální komunikaci. Představuje základní informace o komunikaci, jejím dělení se zaměřením zdravotnickou problematiku. Použité zdroje jsou uvedeny souhrnně.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory