Profese sociální pracovník ve vztahu ke klientovi
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Profese sociální pracovník ve vztahu ke klientovi
Profese sociální pracovník ve vztahu ke klientovi

Autoři

Mgr. Jana Kozlovská

Anotace

Kurz Profese sociální pracovník ve vztahu ke klientovi se zaměřuje na sociální interakce, hodnotovou orientaci sociálního pracovníka a sociální strukturu, tedy role a pozice sociálního pracovníka. Jelikož člověk je přirozenou součástí společnosti a vystupuje v mnoha rolích, je potřeba, aby se uměl orientovat v tom, jaké role zastává.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory