Etický kodex v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Etický kodex v sociální práci
Etický kodex v sociální práci

Autoři

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph. D.

Anotace

Kurz je v pořadí devátým z kurzů v sekci Teorie a metody sociální práce. Vede studenty k orientaci v Etickém kodexu sociálních pracovníků v ČR a v Mezinárodním etickém kodexu sociální práce, k reflexi profesních hodnot a identifikaci subjektivně náročných situací během výkonu profese. Obsahově nejnáročnější je Lekce 3, která shrnuje znalosti Lekcí 1 a 2 a rozšiřuje je o nácvik reflexe a identifikace profesních i osobních hodnot.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory