Základní hodnoty a principy sociální práce
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Základní hodnoty a principy sociální práce
Základní hodnoty a principy sociální práce

Autoři

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph. D.

Anotace

Kurz je v pořadí pátým z kurzů v sekci Teorie a metody sociální práce. Kurz vede studenta k získání znalosti základních hodnot a principů sociální práce a pochopení jejich významu. Seznamuje s problematikou etických dilemat a problémů a posiluje schopnost jejich reflexe a argumentace.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

vzniklo za podpory