Sociální komunikace a výcvik sociálních dovedností
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Sociální komunikace a výcvik sociálních dovedností
Sociální komunikace a výcvik sociálních dovedností

Autoři

Monika Jadrná

ISBN

978-80-88418-31-3

Anotace

V první části výukového materiálu je popsána komunikace obecně, jsou charakterizovány různé komunikační modely. V oblasti sociální komunikace je objasněna funkce lidského komunikování, věcná a vztahová stránka komunikace, je zdůrazněna důležitost vnímání a naslouchání, a to zvláště aktivního naslouchání. Značná část výukového materiálu je věnována formám komunikace – verbální a neverbální, a základním způsobům chování člověka s důrazem na asertivní chování a řešení konfliktů. Další kapitoly se věnují sociálním skupinám podle různých kritérií. Jsou charakterizovány komunikační struktury v malých skupinách. Dále jsou vysvětleny základní pojmy jako sociální pozice, sociální status a sociální role. Poslední kapitola se věnuje sociální kognici, sociální percepci a sociální inteligenci. Studenti jsou seznámeni se základními chybami v sociální percepci a s pojmem altruismus. Výukový materiál je doplněn dvěma osobnostními testy: Test asertivity a Test emocionální inteligence. Součástí modulu jsou doplňující videa, obrázky, příklady z praxe, modelové příklady.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory