Anglický jazyk odborný VOV odbornost 65
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Anglický jazyk odborný VOV odbornost 65
Anglický jazyk odborný VOV odbornost 65

Autoři

Eva Svobodová

ISBN

978-80-88418-54-2

Anotace

Materiál začíná definicí turismu, specifikuje jeho jednotlivé druhy a turistický produkt. Věnuje se motivaci účastníků cestovního ruchu, formám turismu, zdrojům turismu a destinacím. Mapuje vývoj turismu ve 20. století, popisuje rozvoj masového cestovního ruchu a jeho ekonomické, ekologické a sociálně-kulturní dopady. Od cestovních balíčků se přenáší k nezávislému cestovnímu ruchu a nejnovějším trendům v turismu, přednostně se zaměřením na aktivní a lázeňský turismus.The lecture starts by the definition of tourism, specifies its kinds and tourist product. It focuses on the motivation of participants involved in tourism, forms of tourism, tourism resources and destinations. It deals with the development of tourism in the 20th century, describes the development of mass tourism and its economical, ecological and socio-cultural impacts. From travel packages it gets to independent travel and latest trends in tourism, preferably focusing on active and spa tourism.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory