Nutriční edukace v diabetologii
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Nutriční edukace v diabetologii
Nutriční edukace v diabetologii

Autoři

Mgr. Jana Eliášová

Anotace

Studijní text je koncipován jako studijní opora v nutriční a dietologické praxi studentů oboru nutriční terapeut. Tento materiál shrnuje základní informace z oblasti edukační činnosti nutričního terapeuta v diabetologii. Sestaven je s vědomím a snahou o shrnutí znalosti potřebné k úspěšné edukační činnosti v této oblasti a k jejich využití v co nejširším terapeutickém ovlivnění pacienta z pohledu nutričního terapeuta.  Úvodní část textu je věnována patofyziologii a terapii onemocnění. Nejpodstatnější část textu se zabývá úlohou výživy, jejími specifiky s respektem k individuálním požadavkům pacienta v procesu edukace. Pro pochopení všech zákonitostí procesu edukace je nezbytné další prohlubující studium této problematiky i z jiných literárních zdrojů psychologie, pedagogiky a sociologie.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory