Systém sociální ochrany ČR
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Systém sociální ochrany ČR
Systém sociální ochrany ČR

Autoři

Mgr. Lucie Táborská

Anotace

Sociální ochrana je projevem zájmu státu a dalších subjektů o kvalitu života občanů. Vyjadřuje právo občana na zabezpečení minimální životní úrovně při vzniku různých sociálních událostí a jeho ochranu před sociálním vyloučením. V tomto modulu se pokusíme proniknout do systému sociální ochrany v ČR, pochopit obsah a vzájemnou provázanost jeho jednotlivých složek tak, abychom na konci kurzu byli schopni zorientovat klienta v tom, kam se může při řešení své životní situace obrátit a na jakou sociální ochranu má nárok.
Pro pochopení celého systému je nutné se nejdříve seznámit se sociálními právy občanů a s pojmy, se kterými budeme v tomto kurzu (i kurzech navazujících) pracovat. Poté se seznámíme se strukturou sociální správy, tedy se systémem institucí, které jsou výkonnou složkou sociální ochrany, a se způsoby financování sociální ochrany. V posledním tématu si představíme celý systém sociální ochrany ČR. Na konci kurzu vyzkoušíme, jestli bychom dokázali poskytnout klientovi základní sociální poradenství a nasměrovat ho na potřebné instituce, dávky a služby.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory