Péče v komunitě
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Péče v komunitě
Péče v komunitě

Autoři

Mgr. Bc. Ivana Hruboňová

Anotace

Po roce 1989 přicházejí nové sociální problémy s transformací společnosti související se změnami v sociálním i zdravotním systému. V sociálním systému péče vychází z individuálních potřeb klientů a služby jsou nabízeny na základě individuálního plánování za uplatnění standardů kvality. Zdravotní služby se prosazují v konkurenčním prostředí. Každý z nás má právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Velký podíl na poskytování zdravotní péče nesou zdravotní pojišťovny. Jedním z cílů zdravotní politiky je umožnit lidem aktivně se podílet na udržení vlastního zdraví a zapojení se do léčebného procesu. Tyto cíle se nejlépe naplňují v přirozeném, tedy domácím prostředí. V ČR se komunitní péče poskytuje zejména prostřednictvím agentur domácí péče, které jsou zaměřeny na ošetřovatelskou péči. Z těchto důvodů vznikl tento výukový materiál, jehož úkolem je přiblížit specifika jednotlivých cílových skupin a usnadnit práci sestře v komunitě. Výukový materiál se člení do pěti kapitol zaměřených na rodinu, handicapované, seniory a chronicky nemocné, vybranou národnostní menšinu a hospicovou a paliativní péči u nás.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory