Sociologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Sociologie
Sociologie

Autoři

Mgr. Jaroslava Knapová

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné pro rozvoj kritického myšlení a uvažování. Pochopení sociálních vztahů ve skupině, patologických jevů naučí studenty komunikovat s jednotlivcem i se skupinou a adekvátně řešit problémové situace. Student je motivován vyhledávat sociologická témata týkající se kultury a společnosti, sociální stratifikace, stárnutí společnosti, sociálního vlivu na zdraví a nemoc, má prostor interpretovat výsledky sociologického výzkumu s možností jejich využití v profesní praxi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory