Zdraví a nemoc
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Zdraví a nemoc
Zdraví a nemoc

Autoři

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Anotace

Kurz je zaměřen na porozumění základnímu tématu z oblasti podpory zdravého životního stylu. Základ kurzu bude tvořit e-learningový text. Doplněn bude o PP tematicky zaměřené na problematiku „zdraví“, „nemoci“, „diagnostiku postojů ke zdraví a nemoci“ a techniky podpory zdravého životního stylu“. Kurz bude rovněž pracovat s konkrétními kazuistikami.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory