Zdravotnická psychologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Zdravotnická psychologie
Zdravotnická psychologie

Autoři

Mgr. Ilona Kopecká

Anotace

Materiál poskytuje odborné informace o problematice psychologie nemocného člověka, informuje o individuálním prožívání nemoci, poskytuje informace o fenoménech, které nemoc provázejí a s nimi spojenými specifickými potřebami nemocných lidí. Dále poskytuje informace o psychologii osobnosti zdravotnického pracovníka, profesionálním chování a péči Anglický jazyk odborný VOV odbornost 63o duševní zdraví.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory