Základy veřejného zdravotnictví
Základy veřejného zdravotnictví

Autoři

Mgr. Petra Nováková, DiS.

Anotace

Studijní materiál nabízí různorodý pohled na oblast veřejného zdraví a předkládá informace, které jsou úzce spjaty se zmiňovanou problematikou. Text slouží jako studijní podpora pro získání zásadních faktů o zdraví a nemoci.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory