Základní koncepty a principy sociální práce
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Základní koncepty a principy sociální práce
Základní koncepty a principy sociální práce

Autoři

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Anotace

Tento kurz navazuje na znalosti hlavních principů, koncepcí a teoricí v sociální práci, účastníci v něm získají terminologickou výbavu. Do této široké základny chápání sociální práce budou zařazeny další pojmy, jejichž užívání v sociální práci považujeme za aktuálně velmi významné a vystihující obecnou optiku sociální práce a hlavní profesní výbavu sociálních pracovníků. Termíny ZMOCŇOVÁNÍ, ADVOKACIE, PARTICIPACE, SPRAVEDLNOST a INKLUZE představují v tomto e-kurzu hlavní kostru diskuse, nikoli pouze slova do slovníku . Účastníci kurzu nutně potřebují dovednost abstraktního myšlení a je vhodné, když disponují přístupem ke zkušenosti sociální nespravedlnosti, útlaku, života v menšině apod.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory