Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví

Autoři

Jana Polášková

Anotace

Základní informace o zdraví, definice zdraví, faktory ovlivňující zdraví, multikulturní vlivy na výchovu ke zdraví, etické problémy výchovy ke zdraví, organizační rámec zdravotnictví a výchovy ke zdraví, metody výchovy ke zdraví, Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní zdravotní organizace, programy SZO a podpora zdraví.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory