Odborná praxe – senioři
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Odborná praxe – senioři
Odborná praxe – senioři

Autoři

Mgr. Hana Čížková a doc. David Urban, Ph.D.

Anotace

Na své odborné praxi se můžete setkat s celou řadou cílových skupin. V rámci tohoto kurzu se specificky zaměříme na cílovou skupinu seniorů, se kterými se můžete setkat v rámci své praxe např. v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech s pečovatelskou službou, v rámci osobní asistence, atd. V tomto kurzu naleznete základní informace vztahující se k tématu, stejně jako i specifika práce s touto cílovou skupinou.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory