Sociální práce v kontextu SQSS
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální práce v kontextu SQSS
Sociální práce v kontextu SQSS

Autoři

Mgr. Miloslava Šotolová

Anotace

Tento kurz je věnován tématu Standardy kvality v sociálních službách a jejich významu pro sociální práci. Kurz je rozdělen do tří témat:
- Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb a rozdělení SQSS.
- Legislativní ukotvení SQSS.
- SQSS v praxi – modelové situace.
K jednotlivým tématům jsem pro vás připravila studijní materiál s přehledem základních informací ke každému tématu. V těchto materiálech najdete i řadu otázek k zamyšlení nad probíranou látkou. Odpovědi na tyto průběžné úkoly nemusíte nikam uvádět, jsou zejména pro vaši hlubší orientaci v tématu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory