Speciální pedagogika osob se zrakovým, se sluchovým postižením
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Speciální pedagogika osob se zrakovým, se sluchovým postižením
Speciální pedagogika osob se zrakovým, se sluchovým postižením

Autoři

Mgr. Marie Ortová

Anotace

Kurz navazuje na kurz Obecná speciální pedagogika, který vymezuje základní definici, terminologii, metody práce s osobami s postižením. Účastník se seznámí s problematikou smyslových postižení, zrakového a sluchového, se specifickými potřebami osob s těmito postiženími, specifickými přístupy, kompenzačními pomůckami i možnostmi inkluze.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory