Pedagogická diagnostika 1
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Pedagogická diagnostika 1
Pedagogická diagnostika 1

Autoři

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na pedagogickou diagnostiku využívanou v předškolním vzdělávání. První díl se věnuje diagnostice osobnosti, hrubé a jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory