Sociální pedagogika 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální pedagogika 2
Sociální pedagogika 2

Autoři

Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.

Anotace

Kurz Sociální pedagogika 2 obsahuje základní východiska pro sociálně pedagogickou praxi. Vedle teoretického zakotvení výchovy jsou to především vybrané poznatky z vývojové a sociální psychologie, které musí sociální pedagog ovládat. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen vytvořit si reálné cíle v oblasti sociální pedagogiky, tedy v rámci socializační pomoci dětem a mladým lidem, zejména těm, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory