Komunikace s dítětem 1
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Komunikace s dítětem 1
Komunikace s dítětem 1

Autoři

Eva Svobodová

Anotace

Kurz je zaměřen na základy efektivní komunikace s dětmi, rodiči i spolupracovníky. V prvním díle se věnujeme komunikaci obecně, potřebám jednotlivých účastníků, funkčním a nefunkčním komunikačním vzorcům. Uvažujeme co je a co není přijatelné chování v MŠ, čí je to problém nebo kde vznikají překážky v komunikaci.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory