Specifické potřeby osob se zdravotním postižením v rámci cestovního ruchu
Specifické potřeby osob se zdravotním postižením v rámci cestovního ruchu

Autoři

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová

ISBN

978-80-88418-26-9

Anotace

Tento výukový materiál poskytne studentům ucelený náhled na problematiku zdravotního postižení s ohledem na specifika jednotlivých typů postižení v obecné rovině. Seznámí studenty s potřebami osob se zdravotním postižením, ale i potřebami pečujících o ně. Představí rozdílnosti v pojetí stejných a rovných šancí v životě, včetně možností využití služeb cestovního ruchu. Představí možnosti plánování a realizace služeb cestovního ruchu s ohledem na potřeby a možnosti osob se zdravotním postižením, včetně osob pečujících.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

20

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory