Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy

Autoři

Eva Karásková

ISBN

978-80-88418-17-7

Anotace

Studenti se seznámí s obecnými ekonomickými pojmy, které budou používat v rámci studia především ekonomických předmětů a budou schopni je následně vysvětlit. Orientují se v problematice trhu, popíší křivky nabídky a poptávky, umí je graficky znázornit. Pochopí pojmy konkurence a hospodářská soutěž, vysvětlí tři základní ekonomické otázky a ekonomické systémy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory