Sociální pracovník ve vztahu ke spolupracovníkům a organizaci, ve které pracuje
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální pracovník ve vztahu ke spolupracovníkům a organizaci, ve které pracuje
Sociální pracovník ve vztahu ke spolupracovníkům a organizaci, ve které pracuje

Autoři

PhDr. Eva Kašparová PhD.

Anotace

Kurz se zaměřuje na pochopení podstaty, cílů a struktury organizace, ve které sociální pracovník pracuje. Pozornost je věnována základním principům utváření pracovních skupin, charakteristikám pracovních skupin a zejména týmové práci. Kurz se soustředí na rozvoj znalostí a dovedností pro efektivní vedení pracovních týmů a vytváření vztahových sítí v pracovním prostředí. Sledují se aktuální otázky sociální práce spojené se změnami ve společnosti a organizaci a poukazuje se na nezbytnost a význam celoživotního učení a inovací.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory