Výchova ke zdraví pro obor DVS
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Výchova ke zdraví pro obor DVS
Výchova ke zdraví pro obor DVS

Autoři

Mgr. Renata Křížová

Anotace

Publikace, která se vám dostává do rukou, ukazuje na různé oblasti výchovy ke zdraví. Stává se základnou pro další navazující předměty. Studentům umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích života. Seznámí s efektivní edukací a poskytováním informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit. Vede k uvědomění si důležitosti prevence a k tomu, že životní styl se může stát přirozenou a každodenní součástí našeho života. Materiál je určen studentům oboru DVS a DDS tak, aby stručně přiblížil danou problematiku, která je následně rozšířena v dalších specializovaných předmětech. Definuje, jak determinanty zdraví, tak i životní styl pracovníků ve zdravotnictví. Zabývá se rizikovým chováním jednotlivců i skupin. Řeší podporu zdraví jak v mladém věku, tak ve stáří. Formuluje otázku domácího násilí a také ochrany a podpory zdraví.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory