Doprava a mobilita
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Doprava a mobilita
Doprava a mobilita

Autoři

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Anotace

Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky dopravy a mobility. Seznámí čtenáře se základními principy dopravního inženýrství, jako je například vznik přepravních vztahů, poptávka a nabídka po přepravě či mobilita v rámci trvale udržitelného rozvoje. Představí jednotlivé druhy dopravy a jejich roli v dopravním systému, jaká je vazba mezi funkčním využitím území a způsobem jeho dopravní obsluhy včetně průmětu do systému územního plánování, a rovněž vliv dopravy na životní prostředí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory