Dopravní služby v cestovním ruchu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Dopravní služby v cestovním ruchu
Dopravní služby v cestovním ruchu

Autoři

Marie Špirková

ISBN

978-80-88418-05-4

Anotace

Obsah materiálu je zaměřen na charakteristiku využití dopravních služeb v oblasti cestovního ruchu. Je řešeno materiální zabezpečení silniční, letecké, železniční, vodní a ostatních druhů dopravy využívaných v cestovním ruchu. V rámci letecké dopravy se témata zabývají letovými třídami, dopravními ceninami, odbavením cestujících, bezpečnostními zásadami letecké dopravy a právy cestujících v letecké dopravě. Problematika využití silniční dopravy v cestovním ruchu v předloženém textu představuje IRU klasifikací autokarů a Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě. Nedílnou součástí materiálu jsou i příklady zážitkové železniční dopravy, využití vodní dopravy v cestovním ruchu, lodních zájezdů, principů půjčování plavidel v rámci cestovního ruchu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory