Ošetřovatelská péče v onkologii
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelská péče v onkologii
Ošetřovatelská péče v onkologii

Autoři

Mgr. Jaroslava Knapová

Anotace

Předmět informuje o četnosti výskytu, příčinách vzniku a patologii maligních onemocnění, která jsou jedním z největších současných zdravotních problémů. Klasifikace a diagnostika nádorových onemocnění je významná pro stanovení managementu léčby. Zdůrazňuje význam primární, sekundární, terciární a kvartérní onkologické prevence. Seznamuje se specifiky ošetřovatelské péče v průběhu léčby. Nedílnou součástí je edukace onkologicky nemocných a pečujících osob. Pozornost je věnována psychologickému přístupu k onkologicky nemocným a etickým otázkám.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory