Etika v profesi pracovníka v mezinárodním obchodě
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Etika v profesi pracovníka v mezinárodním obchodě
Etika v profesi pracovníka v mezinárodním obchodě

Autoři

Mgr. Barbora Zajíčková

ISBN

978-80-88418-06-1

Anotace

Studijní text přibližuje základní pojmy etiky, seznamuje s pojmy morálka a mravnost, zvlášť pojednává téma hospodářské a etiky v podnikání, klade otázky a zároveň nabízí jakýsi kompas k orientaci v naplňování etických přístupů v podnikání.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory