Profesní etika
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Profesní etika
Profesní etika

Autoři

Mgr. Barbora Zajíčková

ISBN

978-80-88418-19-1

Anotace

Studijní text seznamuje blíže s pojmy morálka a etika, přibližuje etiku jako filozofickou disciplínu a nabízí stručný vhled do této vědy. Zvláště pak zpracovává téma podnikatelské etiky, zabývá se také významem etického kodexu organizace a zprostředkovává pohled na firemní kulturu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory