Kompetence a role sociálního pracovníka
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Kompetence a role sociálního pracovníka
Kompetence a role sociálního pracovníka

Autoři

Mgr. Daniela Ochmannová

Anotace

Kurz seznamuje studenty s problematikou profesních kompetencí sociálního pracovníka, s tématem rolí sociálního pracovníka v různých kontextech a s hodnocením a plánováním vlastního profesního rozvoje.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory