Paliativní péče
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Paliativní péče
Paliativní péče

Autoři

Mgr. Jaroslava Knapová

Anotace

Paliativní péče je specifikována z pohledu organizační formy a koncepce ošetřovatelské péče o nemocné v terminálním stádiu. Pozornost je věnována spirituálním potřebám nemocných a etickým aspektům paliativní péče.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory