Odborná praxe – Lidé s postižením
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Odborná praxe – Lidé s postižením
Odborná praxe – Lidé s postižením

Autoři

Mgr. Marie Ortová

Anotace

Tento kurz není běžným výukovým kurzem. Jeho cílem je podpořit studenta praxi v různých zařízeních, sociálních i pedagogických, ve kterých se pracuje s dětmi, mladými nebo dospělými s postižením.
Účastník kurzu získá podněty pro smysluplné plánování vlastní praxe, podporu k propojování teorie a praxe. Kurz obsahuje odkazy na užitečné materiály, využitelné na praxi.
Kurz neobsahuje studijní materiály o zdravotním postižení obecně ani o jednotlivých druzích zdravotního postižení. K získání těchto znalostí slouží samostatné kurzy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory