Marketing pro manažerskou praxi
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Marketing pro manažerskou praxi
Marketing pro manažerskou praxi

Autoři

Michael Kupec

Anotace

Text „Marketing pro manažerskou praxi“ je určen k srozumitelnému shrnutí problematiky marketingu v současném podnikatelském prostředí. Poskytnutím přehledu o marketingové teorii i praktických technikách by měl studentovi sloužit coby podklad pro jeho budoucí pracovní praxi a běžný život. Marketingové techniky mohou totiž být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Mohou jedinci usnadnit rozhodování, stejně jako jej zkomplikovat. Z tohoto důvodu je vhodné, aby ti, kdož se pohybují v tržním prostředí, což jsou v podstatě všichni, byli alespoň bazálně obeznámeni s marketingovými technikami, triky a nástroji.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory