Mezinárodní marketing
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Mezinárodní marketing
Mezinárodní marketing

Autoři

Marek Vlček

ISBN

978-80-88418-11-5

Anotace

Cílem modulu je umožnit využití moderních poznatků marketingu v podmínkách mezinárodního marketingu. Naučit studenty zásady marketingového řízení s důrazem na zákazníky, s cílem poskytnout jim dostatek aktuálních informací o marketingu tak, aby se mohli orientovat v praktickém působení v dané problematice a pochopit důležitost marketingu v řízení obchodního závodu, včetně marketingových projektů. Dále vybavit studenta znalostmi a praktickými dovednostmi pro uplatňování marketingu v konkrétních podmínkách s ohledem na specifika konkrétní země. Výklad doplňují krátké případové studie.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory