Logistika
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Logistika
Logistika

Autoři

Naděžda Klabusayová

ISBN

978-80-88418-15-3

Anotace

Kapitoly modulu Logistika objasní jednotlivé fáze logistiky a jejich genezi, vysvětlí význam logistiky a její přínosy. Seznámí čtenáře s definicí logistického řízení a jednotlivými aspekty, které logistické řízení ovlivňují, vysvětlí princip systémového přístupu. Text je rozčleněn na dílčí oblasti, v nichž jsou popsány základní pojmy, vztahy a souvislosti, se kterými se při studiu logistiky je nutno se seznámit. Studijní materiál například vymezuje pojem nákupu, kategorie nákupu a faktory, které nákup ovlivňují. Seznamuje s typy nákupních situací, nákupním rozhodovacím procesem, dodavatelskou strategií a významem partnerství s dodavateli, seznamuje s vybraným výčtem metod, které se aplikují v praxi při řešení různých logistických problémů. Dílčí část textu je věnována skladovacím procesům, způsobům a typům skladování, členění skladů a charakteristice manipulačních jednotek a přepravních prostředků. Text se zaměřuje na objasnění významu skladování a nutnost racionalizace skladového hospodářství, která ovlivňuje efektivnost celého výrobního procesu a potažmo logistického řetězce. Důležitým předpokladem aplikace logistiky je existence a vybudování výkonné logistické infrastruktury. Text seznamuje s pojmem logistický řetězec, vymezuje jeho prvky, články, funkce, strukturu a postavení v logistické infrastruktuře, pozornost je věnována také distribuci a dopravě a v neposlední řadě legislativnímu rámci, který logistiku ovlivňuje.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory