Přirozené sociální události spojené s rodinou
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Přirozené sociální události spojené s rodinou
Přirozené sociální události spojené s rodinou

Authoren

Mgr. Veronika Wiedermannová

Annotation

Rodina je považována za základní a zároveň nejvýznamnější jednotku společnosti. Rodinná politika tak tvoří jednu z nejdůležitějších dílčích oblastí sociální politiky.
Kurz je koncipován tak, aby studenty nejprve seznámil s nejdůležitějšími pojmy a definicemi vztahujícími se k tématu rodiny a rodinné politiky, obsahem rodinné politiky a jejími aktéry.
Druhá část kurzu je věnována již konkrétním přirozeným sociálním událostem vztahujícím se k rodinám se zaměřením na jejich definování, vymezení potřeb objektů a popis reálných možností subjektů sociální politiky, tj. nástrojů sociální politiky, které je možné při řešení dané sociální události využít.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory