Sociologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Sociologie
Sociologie

Authoren

Mgr. Jaroslava Knapová

Annotation

Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné pro rozvoj kritického myšlení a uvažování. Pochopení sociálních vztahů ve skupině, patologických jevů naučí studenty komunikovat s jednotlivcem i se skupinou a adekvátně řešit problémové situace. Student je motivován vyhledávat sociologická témata týkající se kultury a společnosti, sociální stratifikace, stárnutí společnosti, sociálního vlivu na zdraví a nemoc, má prostor interpretovat výsledky sociologického výzkumu s možností jejich využití v profesní praxi.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

andere Quellen

vzniklo za podpory